Internkontroll2019-08-18T19:47:35+02:00

Project Description

Internkontroll

Internkontroll

Alle virksomheter skal ha et internkontrollsystem for å sikre at helse, miljø og sikkerhet (også elsikkerhet) på arbeidsplassen blir ivaretatt.

​Internkontroll innebærer et systematisk arbeid for å sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldene lover og forskrifter. Systemet skal sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide. Når det gjelder elsikkerhet handler det rett og slett om å jobbe systematisk for å forebygge brann og ulykker med elektrisk årsak.

Foruten å ivareta elsikkerheten vil også et systematisk forbedringsarbeid heve driftssikkerheten og dermed være lønnsomt i lengden. Det er både bedre og billigere å forebygge enn å reparere!

Hvem skal ha internkontroll?

Alle virksomheter skal ha et internkontrollsystem for å sikre at de følger HMS-lovgivningen. Dette kan også gjelde enmannsbedrifter, borettslag, sameier og andre organisasjoner.

Alle virksomheter som benytter seg av elektriske anlegg, eller elektrisk utstyr i sitt virke, skal ha et internkontrollsystem som sørger for at elsikkerheten blir ivaretatt uavhengig av virksomhetens størrelse.

Det er viktig å merke seg at krav om internkontroll retter seg mot virksomheten, og ikke det elektriske anlegget. Virksomheten skal ha et internkontrollsystem som ivaretar elsikkerheten uavhengig av om virksomheten eier det elektriske anlegget selv, eller kun er leietaker. Hvordan ansvar og praktiske oppgaver skal fordeles, må i slike tilfeller avtales mellom utleier og leietaker.

ÅPNINGSTIDER

Mandag – Fredag 07:30 – 15:30
Lørdag – Søndag STENGT

4000 6707

VÅRE KONTORER

SISTE NYHETER

Bestill en elektriker

Fyll ut skjemaet under for å bestille en elektriker til ditt oppdrag

    Tittel

    Go to Top