Bravida Norge AS overtok med virkning fra 1. januar 2022 100% av aksjene i Z Elektro AS. Selskapet vil inntil videre inngå som et datterselskap av Bravida Norge AS.

 

Virksomheten vil derfor inntil videre ha det samme firmanavn, organisasjonsnummer, postadresse og bankkontonummer. Besøksadresse og postadresse vil endres fra uke 2 i 2022, da flytter vi sammen i Bravidas lokaler i Nensetbakken 20 i Skien.

Virksomhet videreføres ellers uendret, og for selskapets avtalepartnere får dette ikke konsekvenser for relasjoner eller leveranser. Kvaliteten og leveransene som selskapet står for videreføres, menneskene, servicen og tjenestene er den samme.

Sammen med Bravidas eksisterende virksomhet vil selskapet kunne tilby sine kunder og samarbeidspartnere et bredere tilbud, med stor kapasitet både innen prosjekt og service i alle tekniske fag.

Ønsker du mer informasjon om Bravida, les mer om våre tjenester på www.bravida.no

 

Med vennlig hilsen

Kjetil Færaas
Daglig leder
Z Elektro AS